Posts Tagged ‘tiden’

Hp logg del 10, 01.01.2003 kl: 01.59

Godt nytt år alle sam­men! Takk for det som har gått!

Først, en liten opp­lys­ning, d fin­nes nå en hjemme­side for hp logg og mange andre rari­te­ter. Adres­sen er : www.hp-univers.tk

Mine Ven­ner.

Et år er altså over, og et nytt et tar fatt der d gamle slut­ter. I til­egg til all denne flotte fancy fei­rin­gen med champagne og raket­ter er det lurt og tenke litt over hva dette egent­lig betyr. Det betyr fak­tisk ikke så mye i prak­sis, alt vi gjør er at vi slut­ter og skrive 2002 og set­ter 2003 i ste­det. Men psy­kisk og ritu­elt sett er det en ganske stor betydning.

Et nytt år, en ny sjanse.… d er lik­som en ny begyn­nelse, blanke ark med farve­sti­fer tel som d heter. Jeg har ett ønske for d nye året, bruk farve­stif­tene du får utdelt, ikke bare stå der med blanke ark, legg farve på dem. Kan­skje er d noen du bør gi en eks­tra farve til nå som d nye året star­ter? kan­skje er d noen som tren­ger et eks­tra ark… du kan gi d til dem!

Jeg vet ikke hvor mange av dere der ute som så Hans Majes­tet Kon­gens nytt­års­tale… men jeg gjorde det. Det var en god tale, der det siste års pro­ble­mer ble satt i lys. Hvis vi alle kan tenke litt over hva vi gjør med d nye året, så kan­skje d blir noen pro­ble­mer mindre.

Igjen, Godt nytt år… la d bli vir­ke­lig godt, bruk d!

HP. Din venn i d nye året.

o du store pelskledde orakel

hp logg, del 3, søn­dag 13. okt. 2002 kl:15.37

Det er siste dag av enda en helg. Man ten­ker, har jeg brukt tiden nyt­tig? Jo, denne helga har jeg det. Jeg har gjort masse rart, skole, elev­råd, annet og: jeg og jostein har fått malt post­kas­sen rosa!
Hvor­for rosa ten­ker du da? vel, det hele star­tet som en gim­mick, og så utvik­let det seg da.. nå er den altså rosa med gull­skrift. Også er det de som sier, “æsj..rosa, å.herregud, så femi­nint, e du homse eller?” Nei, det er jeg ikke… Men rosa, jepp, jeg er så mas­ku­lin at jeg ikke tren­ger å vise det gjen­nom farge­valg på post­kas­ser..:) Des­uten er det et uttrykk for litt inne­stengt gal­skap..! Det ver­ste er fak­tisk ikke at vi malte post­kas­sen rosa, men at vi måtte være to per­soner for å male en postkasse!

det var alt for denne gang.

–hp– din man­del i cyber­grø­ten.. eller noe sånt..