Posts Tagged ‘nyttår’

Hp logg del 10, 01.01.2003 kl: 01.59

Godt nytt år alle sam­men! Takk for det som har gått!

Først, en liten opp­lys­ning, d fin­nes nå en hjemme­side for hp logg og mange andre rari­te­ter. Adres­sen er : www.hp-univers.tk

Mine Ven­ner.

Et år er altså over, og et nytt et tar fatt der d gamle slut­ter. I til­egg til all denne flotte fancy fei­rin­gen med champagne og raket­ter er det lurt og tenke litt over hva dette egent­lig betyr. Det betyr fak­tisk ikke så mye i prak­sis, alt vi gjør er at vi slut­ter og skrive 2002 og set­ter 2003 i ste­det. Men psy­kisk og ritu­elt sett er det en ganske stor betydning.

Et nytt år, en ny sjanse.… d er lik­som en ny begyn­nelse, blanke ark med farve­sti­fer tel som d heter. Jeg har ett ønske for d nye året, bruk farve­stif­tene du får utdelt, ikke bare stå der med blanke ark, legg farve på dem. Kan­skje er d noen du bør gi en eks­tra farve til nå som d nye året star­ter? kan­skje er d noen som tren­ger et eks­tra ark… du kan gi d til dem!

Jeg vet ikke hvor mange av dere der ute som så Hans Majes­tet Kon­gens nytt­års­tale… men jeg gjorde det. Det var en god tale, der det siste års pro­ble­mer ble satt i lys. Hvis vi alle kan tenke litt over hva vi gjør med d nye året, så kan­skje d blir noen pro­ble­mer mindre.

Igjen, Godt nytt år… la d bli vir­ke­lig godt, bruk d!

HP. Din venn i d nye året.