Posts Tagged ‘design’

store O.

hp logg, del 1: Ons­dag 2. okto­ber 2002, 22.56

Ute er det stille, ute er det kaldt. Inne er det varmt. Pappa, edvin og Øivind er på Ler­ken­dal, mamma sit­ter stille oppe, i cd spil­le­ren snur­rer Pink Floyd — shine on you crazy diamond på et passe lyd­nivå, jeg sur­fer litt rundt på net­tet etter bil­der fra pink floyd kon­ser­ter og snak­ker et par til­fel­dige ord med andre som er pålog­get. Tan­kene spin­ner rolig, et design tar form i hodet..og armene gri­per etter papir og penn for å få teg­net det ned. Det er ferie, jeg skal ikke tid­lig opp o mor­gen, er ikke livet her­lig? For akku­rat i øye­blikk som dette er det helt fan­tas­tisk, en stor indre ro sen­ker seg over meg, alt fal­ler lik­som på plass i det roger waters begyn­ner på intro rif­fet til have a cigar.