HP logg del 90

HP logg del 90. fre­dag 6. april 2012, kl. 23.59 CET, Oslo Lang­fre­dag Den lange dagen til minne om en mann som visst­nok døde for oss. Hvor­for er døden hans det vik­tigste? Burde ikke livet og læren være det? Burde vi ikke, i ste­det for å gå i para­der og piske oss selv til blods eller […]

HP logg del 89

HP logg del 89. tirs­dag 7. febru­aur 2012, kl. 22.02 CET, Oslo Restart. Et og et halvt år. Det har skjedd så mange ting de siste 19 måne­dene, så mange vik­tige ting, så mange ting som aldri vil bli glemt. Så vik­tige, at hvis det ikke var verdt å skrive noe om de, hva er det […]

Hp logg del 10, 01.01.2003 kl: 01.59

Godt nytt år alle sam­men! Takk for det som har gått! Først, en liten opp­lys­ning, d fin­nes nå en hjemme­side for hp logg og mange andre rari­te­ter. Adres­sen er : www.hp-univers.tk Mine Ven­ner. Et år er altså over, og et nytt et tar fatt der d gamle slut­ter. I til­egg til all denne flotte fancy feiringen […]

Hp logg del 9, 23. desember 2002 kl. 22:56

Mine ven­ner, bekjente og alle som får dette. Det er snart jul, i mor­gen fak­tisk… Og det er o julen at våre tan­ker bør sen­des til noen andre en oss selv. For­vent ikke å få, gi! Julen brin­ger med seg den største gle­den, gle­den av å få glede andre, bruk denne sjan­sen, kan­skje har du noen […]

hp logg del 8. 15. desember 2002 kl:22:08

en per­fekt ver­den. enkelte men­nes­ker sier at ver­den aldri er per­fekt, jeg er uenig, det fin­nes øye­blikk der alt stem­mer, der ver­den er per­fekt. noen øye­blikk er så fan­tas­tiske, så utro­lige og så vakre at man kan leve i dem, og man skulle ønske de varte i evig­het. slike øye­blikk er et brøk­dels av et […]

hp logg del 7. 8. desember 2002 kl. 22:13

denne er det ikke alle som får. bare mine nær­meste ven­ner får lese denne, og jeg ber dere, ikke spre denne til noen andre en de som har fått denne mai­len. denne mai­len eksis­te­rer ikke, ta gjerne vare på den… men beskytt den. for meg. takk. ma sivenja mawa wis­sima wa venja me man snak­ker så mye […]

mine venner.

hp-logg del 6. Man­dag 11. nov. 2002 kl:18.16 menin­gen med livet. alle har noen. abso­lutt alle. har noen som er grun­nen til at de eksis­te­rer. vi kal­ler dem mor og far. det får meg til å tenke, hva førte dem sam­men? var det skjeb­nen eller var det til­fel­dig, i så fall, hvor­for er vi her? tilfeldigheter […]

o store orakel– og alle dere andre der ute, alle dere er egentlig et orakel!

hp logg, del 5. Tirs­dag 29. okto­ber kl.21.20 AAAARHHHH!!! jeg skri­ker ut i nat­ten, et tomt utløp for frust­ra­sjon som har grodd lenge nå, hvor­for er ver­den slik? Av og til får man lyst til å bare ta opp noe tungt og slå enkelte per­soner i hodet! Saken denne gan­gen var en dis­ku­sjon om internasjonalt […]

Hp logg, del 4, søndag 20. oktober 2002 kl. 10.31

O store ora­kel og alle dere andre… (denne går til flere og flere… nå er det både trude, jan andre og jostein som får dette.… men vi må passe på så ikke hele greia blir for komerst..) til jostein og jan, som ikke har fått del 1–3 så lig­ger de ved­lagt som et word doku­ment med […]

o du store pelskledde orakel

hp logg, del 3, søn­dag 13. okt. 2002 kl:15.37 Det er siste dag av enda en helg. Man ten­ker, har jeg brukt tiden nyt­tig? Jo, denne helga har jeg det. Jeg har gjort masse rart, skole, elev­råd, annet og: jeg og jostein har fått malt post­kas­sen rosa! Hvor­for rosa ten­ker du da? vel, det hele […]